PRIVACYVERKLARING
22304
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22304,stockholm-core-1.0.8,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,header_top_hide_on_mobile,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Titel Afbeelding

PRIVACYVERKLARING

Zwatec B.V., gevestigd aan de Bedrijvenpark Twente 140 te Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Zwatec B.V.

Bedrijvenpark Twente 140
7602 KE Almelo
Tel: 074-2567185
www.zwatec.nl
info@zwatec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via de website www.zwatec.nl van Zwatec B.V. worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele wijzigingen/aanvullingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig onze privacyverklaring, zodat u op de hoogte blijft van de actuele veranderingen in deze verklaring.

Zwatec B.V. verwerkt persoonsgegevens, wanneer gebruik wordt gemaakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website-adres
 • KvK-nummer (waar nodig)
 • BTW-nummer (waar nodig)
 • Bankrekening (waar nodig)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mireille@zwatec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

Zwatec B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen maken van offertes, orders en facturen;
 • Het betaalbaar stellen van inkoopfacturen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en het beantwoorden van vragen;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren;
 • Zwatec B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw wensen;
 • Zwatec B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwatec B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwatec B.V.) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Zwatec B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwatec B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denkt u aan transport voor het bezorgen van uw bestellingen.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft verleend, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Denk bijvoorbeeld aan, in het kader van een fraudeonderzoek, gegevens die bij ons worden opgevraagd door de politie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zwatec B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies accepteren

Als u alle functionaliteiten op onze website wilt gebruiken is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij uw eerste bezoek ziet u een pop-up verschijnen waarmee u de cookies kunt accepteren. Dit doet u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwatec B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mireille Miltenburg: mireille@zwatec.nl

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mireille@zwatec.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwatec B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mireille@zwatec.nl